Verklaring gegevensbescherming

Fijn dat je onze website bezoekt en dat je belangstelling hebt voor ons bedrijf en onze producten of diensten. Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk bij het gebruik van onze website. Daarom vragen wij je om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen:

1) Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

In principe kan je onze website bezoeken zonder dat je hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien je zelf deze aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder jouw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de afhandeling van jouw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen jouw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij je ons nadrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw gegevens verder te gebruiken.

Jouw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe reclame in onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals je die eerder hebt besteld en alleen voor zover je tegen dit gebruik geen bezwaar hebt gemaakt. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor je met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven. Jouw bezwaar (en dus de uitschrijving voor onze nieuwsbrief) kan je ons toesturen t.a.v. ons e-mailadres.

2) Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in verband met de afhandeling van de overeenkomst beschikbaar gesteld aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is. In verband met verwerking van de betalingen worden jouw gegevens door ons aan de betreffende kredietinstelling beschikbaar gesteld.

3) Cookies

Om het gebruik van onze website voor je extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op jouw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat de browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op jouw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om jouw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Je kunt jouw browser zo instellen dat je over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat je in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien je geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4) Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma “Google AdWords” en in verband met Google AdWords van Conversion-Tracking. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geactiveerd, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie in Google. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog geldig is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgelinkt naar die pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites door AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie, die via de Conversion-cookies werd verkregen, wordt voor Conversion-statistieken voor AdWords-klanten gebruikt, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers, dat hun advertentie heeft aangeklikt en dat naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag werd doorgelinkt. Zij krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan ze de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Indien je niet aan Tracking wenst deel te nemen, kun je dit gebruik weigeren doordat je de cookie van Google Conversion-Tracking via jouw internet-browser in gebruiksinstellingen gedeeltelijk deactiveert. Je wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Voor verdere informatie over de gegevensbescherming van Google zie: http://www.google.nl/policies/privacy/

5) Webanalysedienst

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om jouw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over jouw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door jouw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Je kunt de opslag van cookies in de browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in jouw browsersoftware. Wij maken je er echter wel op attent dat je in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. Je kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over jouw gebruik van de website (incl. jouw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparatuur kun je op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Wanneer je jouw cookies in deze browser wist, dan moet je opnieuw op deze link klikken): “Google Analytics deactiveren”

6) Gebruik van Facebook-plugins

Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van het social netwerk Facebook gebruikt, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de toevoeging “social plug-in van Facebook” of “Facebook social plugin”. Lijst en opmaak van de Facebook plugins kunnen hier worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Indien je een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt jouw browser direct contact met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd aan jouw browser en wordt door jouw browser gekoppeld aan de website. Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien je geen profiel op Facebook heeft of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (en jouw IP-adres) worden door jouw browser rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Facebook in de VS en worden daar opgeslagen.

Indien je bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek van onze website toevoegen aan jouw Facebook-account. Wanneer je met de plugins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Like”-button of indien je commentaar geeft, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Facebook en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op jouw Facebook-account gepubliceerd en aan jouw contacten getoond.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en voor jouw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om jouw privacy te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Indien je niet wenst dat Facebook de gegevens die via jouw bezoek aan onze website zijn verkregen, rechtstreeks toevoegt aan jouw Facebook-account, dan dien je zich alvorens onze website te bezoeken, bij Facebook af te melden. Je kunt het laden van de Facebook-plugins ook met behulp van Add-Ons voor jouw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de “Facebook blokker” http://www.webgraph.com/resources/facebookblocker/).

7) Retargeting/remarketing

Deze website maakt gebruik van de Retargeting-technologie van Google Inc. („Google”). Daardoor hebben wij de mogelijkheid om bezoekers van onze internetsites, die eerder al belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond, doelgericht op hun persoon en interesses toegespitste reclame toe te sturen. De advertentie gebeurt daarbij op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het eerdere gebruiksgedrag, waarbij echter geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Bij de Retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op jouw pc of mobiele apparatuur met de bedoeling om anonieme gegevens over jouw interesses te verzamelen om op die manier de reclame individueel af te stemmen op basis van de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. Daardoor ontvang je advertenties over producten en informatie waarin je zeer waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Je kunt duurzaam bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor reclamedoeleinden doordat je de browser-plugin via de onderstaande link downloadt en installeert:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Voor verdere informatie en de verklaring gegevensbescherming voor reclame en Google zie:

http://www.google.com/privacy/ads/

8) Jouw rechten en contactmogelijkheden

Je hebt recht op gratis informatie over de gegevens die van je zijn opgeslagen en je hebt een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer je informatie over, blokkering, wissen of correctie van jouw persoonsgegevens wenst of wanneer je eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken.

9) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Multi Online Shops

Lemelerberg 27

2402 ZN  Alphen aan den Rijn

info@muselet.nl

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor de gehele website.